• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Chargierten-Collegium CC

ChargeVulgoName
Präsidium Chogori Hans Schori
Aktivitas Präsident Fina Bettina Müller
Contra Tschaï Johanna Burri
Fuxmajor  Lëtze Ben Mangen
Quästor Muntain Andreas Signer
Leiter Aktivitäten & Kommunikation Azimut EM Hans Steiger
Webmaster Tschinara Jessica Kurz